Voorwaarden
Leveringen geschieden onder vooruit betaling per bank of contant bij afhalen. Vooruit betalingen dienen te geschieden op rekening NL86INGB0755275004 tnv T. Smits en omschrijving bestelde artikel. Wij verzoeken u om u betaling pas te verzorgen als u van ons een retour email heeft ontvangen of het bestelde artikel ook op voorraad is en geleverd kan worden. Het versturen van artikelen geschieden voor rekening en risico van de koper.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige gevolgschade welke kan ontstaan wegens het niet leveren van een artikel. Betaling wordt uiteraard terug gestort als wij een model niet kunnen leveren.

Wij houden ons het voorbehoud om zonder opgave van redenen een artikel niet meer te leveren.

Leveringen zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van prijswijzigingen.Bij prijswijzigingen heeft de besteller het recht de bestelling te annuleren en betaling retour te ontvangen. Modellen kunnen eventueel afgehaald worden in Soest of Amersfoort.